SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Skiing course and games on the snow - OKMN0T262B
Title: Kurz lyžování a her na sněhu
Guaranteed by: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, C [HT]
Extent per academic year: 5 [days]
Capacity: unknown / unknown (999)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Incompatibility : OKMN0T201B
Pre-requisite : OKMN0H202B, OKMN0N204B, OKMN0V203B
Interchangeability : OPMN0T339B
Annotation -
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (07.09.2023)
The skiing and snow games course is aimed at learning basic skiing skills on downhill and cross-country skis as part of general and specialized skiing training. The methodical teaching process is conducted in a fun and playful way using games, competitions and activities on skis, supplemented by games on and with snow. The course also includes skiing theory lectures. During teaching, physical contact may occur in accordance with the correct teaching methodology.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (28.08.2023)

Cílem kurzu je osvojit si základní lyžařské dovednosti na sjezdových i běžeckých lyžích a získat zásobník cvičení, her a aktivit na lyžích. 

Descriptors - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (31.08.2023)

Předmět je hodnocen 2 kredity, celková časová zátěž studenta odpovídá 60 hodinám.

přímá výuka: 25 hodin praxe + 5 hodin teorie

příprava na zápočet: 10 hodin

příprava na metodický výstup: 5 hodin

samostudium a zdokonalování: 15 hodin

Student se účastní 5 denního kurzu, kde probíhá každý den výuka lyžování v dopoledním a odpoledním bloku a večerní blok teorie. Mimo přímou výuku se student věnuje vlastnímu zdokonalování a tréninku pohybových dovedností na lyžích a samostudiu teorie. Před kurzem doporučujeme prostudování povinné literatury.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (28.08.2023)

Povinná literatura

Brtník, J., & Neuman, J. (2008). Zimní hry na sněhu i bez něj. Praha: Portál.

Dvořáková, H., & Engelthalerová Z. a kol. (2017). Tělesná výchova na 1. stupni základní školy. Praha: Karolinum. 

Fořterová, P., & Chrástková, M. (2020). Lyžování dětí. Praha: FTVS UK.  Dostupné z: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/lyzovani-deti

Matošková, P., Polášková, M., Chrástková, M., Gnad, T., Jindra, M., & Bílý, M. (2016). Multimediální učebnice lyžování – technika a metodika. Dostupné z: https://oddelenilyzovani.wixsite.com/ucebnice-lyzovani 

Matošková, P., Gnad, T., Polášková, M., & Bílý, M. (2012). Lyžování – průpravná cvičení pro zatáčení a pro běh na lyžích. Praha: UK, FTVS. Dostupné na: http://web.ftvs.cuni.cz/eknihy/lyzovanipc/index.html

Nosek, M. (2008). Sjezdové lyžování dětí a mládeže. Ústí nad Labem: PedF UJEP. Dostupné z: http://pf.ujep.cz/~nosek/nosek_web/

Doporučená literatura

Mazal, F. (2000). Pohybové hry a hraní. Olomouc: Hanex.

 

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (28.08.2023)

Teorie:

 1. Bezpečnost na horách a při lyžařském výcviku, první pomoc
 2. Základy teorie a didaktiky lyžování na sjezdových a běžeckých lyžích
 3. Lyžařská výzbroj a výstroj, základy lyžařské technologie, mazání lyží
 4. Zvláštnosti výuky lyžování dětí
 5. Organizace lyžařského výcviku

Praxe:

 1. Technika a metodika výuky lyžování na běžeckých a sjezdových lyžích 
 2. Hry na sněhu (na lyžích i bez lyží)
 3. Hry se sněhem
 4. Metodické výstupy
 5. Večerní hry a soutěže 
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. (31.08.2023)
 • Aktivní účast na kurzovní výuce v plném rozsahu
 • Splnění metodického výstupu na zadané téma
 • Splnění praktických požadavků na sjezdových lyžích (oblouky v pluhu s regulací rychlosti jízdy, jízda po spádnici v pluhu pozadu)
 • Splnění teoretických znalostí formou písemného testu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html