SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Teacher Training for Inclusive Education I. - OK0618273
Title: Příprava učitelů na inklusivní vzdělávání
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2011
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (15)
summer:unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level: specialized
Note: course can be enrolled in outside the study plan
priority enrollment if the course is part of the study plan
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Classification: Pedagogy > Special Pedagogy
Pre-requisite : OKBPP13003
Interchangeability : O01218097, O02218037, O02218057, O03218057
Syllabus - Czech
Last update: MLCKOVA/PEDF.CUNI.CZ (14.08.2007)

Cíl kurzu:
Porozumět problému inkluse a inklusivního vzdělávání; porozumět psychickým mechanismům hendikepu; změnit postoj pracovníka ve vzdělávacím procesu aby na své pozici chtěl a dokázal osobně přispět k zvládnutí inkluse a rozvoji každého dítěte.

Obsah kurzu:
S použitím e-learningového kurzu "ODL:Inclusive", na ukázkách z praxe a úkolech na nich vystavěných, s využitím autotestů :

  • obhled stavu inkluse (ukázky na videosekvencích), kompetence potřebné pro inklusivní vzdělávání,
  • nácvik pozorného a nepředpojatého sledování a popisu skutečnosti,
  • výklad teoretických východisek inkluse (model výměnných vztahů individua a prostředí, jejich význam a důsledky pro hendikep, životní podmínky a osobní historie: model hraničního fázového prostoru momentů osobní historie, vnější a vnitřní izolace a autokompenzační a regulační psychické mechanismy - jejich vznik, disociace psychiky)
  • deficitní a kompetenční pojetí handicapu, od vnějšího k vnitřnímu pozorovatele.

Diskuse studentů s odborníky z praxe

(Možno pokračovat rozšiřujícím kurzem 01318274 13 hod, Z. )

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html