SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Principles of Psychology - OKBPP13003
Title: Základy psychologie
Guaranteed by: Katedra psychologie (41-KPSY)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, Ex [HS]
Extent per academic year: 10 [hours]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.
Interchangeability : OKB231301, OK0218003
Is pre-requisite for: OK0618273, OKBPP13008
Is interchangeable with: OK0218003
Annotation -
Last update: Mgr. Ondřej Hrabec, Ph.D. (26.05.2019)
Introduction to psychology is a course in teacher preparation, which introduces the students to basic concepts, approaches, methods, and historical development of psychology. The content of the subject is followed by Developmental and social psychology and Educational and school psychology during later years of study. The course presents the first contact of students with psychology; therefore, a content of lectures is mostly theoretical with the focus on acquiring the knowledge of psychological terminology.
Syllabus - Czech
Last update: MORAVCOI/PEDF.CUNI.CZ (05.10.2011)

Cílem kurzu je seznámit studující s odborným psychologickým diskurzem, který v následujících kurzech bude aplikován na pedagogickou realitu.

V rámci kurzu bude představena psychologie jako samostatná vědní disciplína, ukázána její metodologie a vztah k ostatním oborům. Důraz přitom bude kladen na odlišení laického a vědeckého pohledu na prožívání a chování člověka.

Kurz se bude věnovat především základním pojmům z obecné psychologie a psychologie osobnosti, které jsou klíčové pro následné porozumění specifikům dětí školního věku a výkonu učitelského povolání.

Osvojení psychologické perspektivy vůči uvedeným pojmům bude podpořeno základním uvozením historického vývoje psychologického poznání.

 

Kurz bude věnován následujícím tematickým okruhům:

1. vymezení psychologie, psychologické disciplíny, metodologie psychologických výzkumů

2. osobnost, struktura osobnosti, já, identita

3. myšlení a vnímání

4. jazyk a řeč

5. emoce, temperament

6. motivace, vůle

7. základní přehled psychologických škol a směrů: psychoanalýza, gestaltpsychologie, behaviorismus, kognitivní psychologie, humanistická psychologie, postmoderní psychologie

 

Odborná literatura:

Kassin, S. M.: Psychologie. Computer Press, Brno 2007.

Kern, H.: Přehled psychologie. Portál, Praha 2006.

Nakonečný, M.: Úvod do psychologie. Academia, Praha 2003.

Plháková,A.: Učebnice obecné psychologie. Academia, Praha 2005.

Plháková, A.: Dějiny psychologie. Grada, Praha 2006.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D. (12.05.2019)

Kurz je zakončen písemným testem. 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html