Software Project - NPRG069
Title: Softwarový projekt
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 12
Hours per week, examination: 0/8, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Classification: Informatics > Programming
Incompatibility : NPRG023, NPRG070, NPRG071
Is incompatible with: NPRG070, NPRG071, NPRG078, NPRG023
Is interchangeable with: NPRG023
Is complex co-requisite for: NPRG072
Opinion survey results   Examination dates   WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na větším softwarovém projektu. Vypisuje se pro tým řešitelů, který vytváří projekt podle schváleného zadání. Práci na projektu lze zahájit kdykoliv, standarní délka práce by neměla přesáhnout devět měsíců. Projekt je zakončen veřejnou obhajobou. Předmět je možné zapsat kdykoliv během akademického roku (zapisuje se až v době, když se předpokládá konání obhajoby), během celého studia ho však lze zapsat maximálně dvakrát. Zadání, výjimky a specifické podmínky schvaluje garant programu.
Last update: Kopecký Michal, RNDr., Ph.D. (16.01.2019)
Course completion requirements -

To obtain the credit, it is necessary to develop and defend a project.

NOT SUITABLE FOR STUDENTS ON ERASMUS EXCHANGE PROJECTS OR SHORT-TERM INTERNSHIPS

Last update: Kopecký Michal, RNDr., Ph.D. (13.10.2020)
Syllabus -

Practical teamwork on a larger software project, implemented as a school work.

Detailed description and rules: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/rules.html

Last update: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (14.10.2022)