SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Company Project - NPRG071
Title: Firemní projekt
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 0/4, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Classification: Informatics > Programming
Incompatibility : NPRG023, NPRG069, NPRG070
Is incompatible with: NPRG070, NPRG080, NPRG069
Is complex co-requisite for: NPRG072
Annotation - Czech
Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na větším softwarovém projektu formou stáže ve firemním prostředí. Vypisuje se pro jednotlivce. Stáž musí být uznána garantem programu s tím, že bude prokazatelně zaměřená na vývoj softwarového díla. Výjimky a specifické podmínky opět schvaluje garant programu.
Last update: Kopecký Michal, RNDr., Ph.D. (16.01.2019)
Course completion requirements -

To obtain the credit, it is necessary to prepare a report documenting the student's participation in the implementation of the company project. Participation in the project ends with a public defense.

NOT SUITABLE FOR STUDENTS ON ERASMUS EXCHANGE PROJECTS OR SHORT-TERM INTERNSHIPS

Last update: Kopecký Michal, RNDr., Ph.D. (13.10.2020)
Syllabus -

Practical student's work in a company team on a larger software work.

Detailed description and rules: https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/projects-web/rules.html

Last update: Zavoral Filip, RNDr., Ph.D. (14.10.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html