SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Software Project II - NPRG078
Title: Softwarový projekt II
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
E-Credits: 12
Hours per week, examination: 0/8, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.
doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - volitelný
Classification: Informatics > Computer Graphics and Geometry, Computer and Formal Linguistics
Incompatibility : NPRG069
Annotation - Czech
Volitelný předmět pro posluchače studijních programů Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her a Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika, kteří již absolvovali předmět Výzkumný projekt - NPRG070 nebo Firemní projekt - NPRG071. Cílem předmětu je naučit studenty týmové práci na větším softwarovém projektu, realizovaném jako školní dílo. Zadání i ukončení projektu schvaluje projektová rada programu.
Last update: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (06.06.2023)
Course completion requirements - Czech

Pro získání zápočtu je nutno vypracovat a obhájit projekt.

Last update: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (31.05.2023)
Syllabus - Czech

Praktická týmová práce na větším softwarovém díle, realizovaném ve školním prostředí.

Podrobnější popis a pravidla: https://ksvi.mff.cuni.cz/projekty.php resp. https://ufal.mff.cuni.cz/courses/nprg070nprg071

Last update: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (06.06.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html