SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Increased project scope - NPRG072
Title: Zvýšený rozsah projektu
Guaranteed by: Department of Software Engineering (32-KSI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.
Class: Informatika Mgr. - Softwarové systémy
Classification: Informatics > Programming
Co-requisite : {Projekt}
Incompatibility : NPRG023
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (16.01.2019)
Cílem předmětu je formální rozšíření rozsahu současně zapsaného projektového předmětu NPRG069 Softwarový projekt nebo NPRG071 Firemní projekt nebo NPRG070 Výzkumný projekt. Schvaluje garant programu.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. (16.01.2019)

V rámci obhajoby a prezentace rozšířeného projektu se doloží rozšířený rozsah daného projektu.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D. (26.05.2023)

Předmět umožňuje získat více kreditů za projekt (softwarový, firemní, výzkumný) v případě, že jeho rozsah je při obhajobě uznán jako významně zvýšený proti standardnímu rozsahu. Kredity zapíše studijní oddělení na žádost projektové komise studijího programu, v rámci kterého je projekt obhajován.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html