SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Bachelor seminar for Czech-German studies II - JTB074
Title: Bakalářský seminář pro česko-německá studia II
Guaranteed by: Department of German and Austrian Studies (23-KNRS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, Ex [HT]
Capacity: unknown / 0 (16)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Teacher(s): doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Pre-requisite : {Group of pre-requisites for JTB070 and JTB074 (JLB007 or JLB053)}, {Group of pre-requisites for JTB070 and JTB074 (JLB008 or JLB054)}, JLB013, JLB014, JTB073, JTB132, JTB223, JTB308
Annotation - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (10.02.2023)
Předmět se zaměřuje na nácvik a prohloubení dovedností spojených s přípravou bakalářské práce. Navazuje na předmět Bakalářský seminář pro česko-německá studia I a je postaven na diskuzi vznikajících pracovních částech textů bakalářských prací.

Aim of the course - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (10.02.2023)

Cílem předmětu v letním semestru je seznámení studentů se základy badatelské práce a se základními přístupy k psaní bakalářské práce. Dojde k procvičení základních pojmů, budou užity v praxi. V poslední fáze semináře budou studenti referovat o postupu své práce. Instrukce jsou uvedeny a aktualizovány v aplikaci Moodles - Bakalářský seminář pro česko-německá studia. Výsledkem semináře bude odevzdání cca 20 stránkové "předbakalářské" práce v češtině. Výsledná známka bude složena z ohodnocení práce, práce na semináři (diskuze k představovaným textům a jejich oponentura) a případně domácího úkolu.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (14.02.2023)

Podmínkou pro udělení zápočtu je:

- odevzdání 20-ti stránkové předbakalářské práce do termínu dohodnutém na výuce - většinou konec července.

- představení 10-ti stran textu v hodině 

- komentář všech prezentovaných textů před konanou prezentací v rozsahu minimálně 600 znaků (viz instrukce níže).

- aktivní práce a plnění úkolů na hodině - maximálně jedna neomluvená absence

 

Postup pro odevzdávání textů a komentářů:

- pro odevzdání prací a komentářů je zřízen google disk. Odkaz nasdílen na hodině.

- všechny TEXTY je nutné na disk nahrát vždy do čtvrtka 20ti hodin.

- všechny KOMENTÁŘE je nutné nahrát vždy do neděle 20ti hodin.

- formát názvu souboru: ČÍSLOHODINY_TEXT_PŘÍJMENÍ; ČÍSLOHODINY_KOMENTÁŘ_PŘÍJMENÍ.

Literature - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (10.02.2023)

Povinná literatura:
Šanderová, Jadwiga: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách, Praha 2005, ISBN 80-86429-40-7, 209 s.

Syllabus - Czech
Last update: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (10.02.2023)

1. Úvodní hodina, seznámení se strukturou předmětu
2. Diskuze nad termíny a metodologií
3. Test ze základních pojmů vztahujícím se k odbornému textu dle knihy doc. Šanderové
4. Exkurze (dle domluvy se studenty)
5. Prezentace postupu prací I.
6. Prezentace postupu prací II.
7. Prezentace postupu prací III.
8. Prezentace postupu prací IV.
9. Závěrečná diskuze

 

Kreditní ohodnocení jednotlivých typů studijních činností: (1 ETCS = 25 hod.)

účast na semináři                   18

přípravná četba                      29

příprava textů (10 stran) k prezentaci

                                           30

písemné oponentury              18

seminární ("předbakalářská") práce 20 stran

                                           30

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html