Introduction to Empirical Social Research - JSB012
Title: Úvod do empirického výzkumu ve společenských vědách
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, Ex [HT]
Capacity: unlimited / 84 (170)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Teacher(s): Eva Filipová
Bc. Kristýna Goluchová
Bc. Jaroslav Hála
Bc. Eliška Hluštíková
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Bc. Natálie Kopecká
Bc. Petra Polanecká
Class: Courses for LLEP
Incompatibility : JSB529
Is incompatible with: JSB529, JSB789
Is pre-requisite for: JSB013, JSB029
In complex pre-requisite: JSB014, JSB015, JSB023
In complex incompatibility with: JSB998
Examination dates   WS schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Úvodní kurz do problematiky metodologie sociologického výzkumu. Hlavní témata kurzu: Sociologická teorie a sociologický výzkum; Dějiny sociologických výzkumů a základní paradigmata; Základy sociálního výzkumu: výzkumný problém, výzkumná otázka, hypotéza; Výzkumný design; Výzkumná etika; Vzorkování; Získávání dat: pozorování a odvozené formy; Získávání dat: dotazování a odvozené formy; Kvalitativní data a jejich analýza; Kvantitativní data a jejich analýza; Příprava, realizace a zveřejnění výzkumu.
Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (19.09.2023)
Literature - Czech

Základní literatura:

Babbie, E.: The Practice of Social Research. Belmont,CA, Wadsworth Publ. 2020

Novotná, H., Špaček, O., & Jantulová, M. Š. (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Last update: Hájek Martin, doc. Mgr., Ph.D. (19.09.2023)
Syllabus - Czech

1. Úvod
2. Sociologická teorie a sociologický výzkum
3. Výzkumný problém, výzkumná otázka, hypotéza
4. Výzkumný design
5. Výzkumná etika
6. Vzorkování
7. Získávání dat: dotazování a odvozené formy
8. Získávání dat: pozorování a odvozené formy
9. Kvantitativní data a jejich analýza
10. Kvalitativní data a jejich analýza
11. Standardní proces kvantitativního výzkumu
12. Standardní proces kvalitativního výzkumu

Cvičení proběhnou blokovou formou na konci semestru.

Last update: Vojanová Jana (19.09.2023)