SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Sociological Research - JSB529
Title: Základy sociologického výzkumu
Guaranteed by: Department of Sociology (23-KS)
Faculty: Faculty of Social Sciences
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, Ex [HT]
Capacity: unlimited / 122 (170)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15271
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Teacher(s): Bc. Magdalena Bubeníková
Bc. Daniel Burian
doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
Bc. Jan Kašík
Bc. Anna Kopecká
Bc. Anna Maxová
Mgr. Simona Rutová
Mgr. Filip Rybín
Bc. Růžena Smrčková
Class: Courses for LLEP
Incompatibility : JSB012
Is incompatible with: JSB012, JSM692
Is pre-requisite for: JSB131, JSB132
In complex pre-requisite: JSB014, JSB015, JSB023
In complex incompatibility with: JSB998
Annotation - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)
Úvodní kurz do problematiky metodologie sociologického výzkumu. Hlavní témata kurzu: Sociologická teorie a sociologický výzkum; Dějiny sociologických výzkumů a základní paradigmata; Základy sociálního výzkumu: výzkumný problém, výzkumná otázka, hypotéza; Výzkumný design; Výzkumná etika; Vzorkování; Získávání dat: pozorování a odvozené formy; Získávání dat: dotazování a odvozené formy; Kvalitativní data a jejich analýza; Kvantitativní data a jejich analýza; Příprava, realizace a zveřejnění výzkumu.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (22.01.2022)

Cíle předmětu:
1. Osvojit si základní znalosti metodologie sociologického výzkumu.
2. Procvičit postup při formulaci výzkumného problému, výzkumných otázek a výběru metod zkoumání.
3. V rámci studia jednotlivých metod a postupů si osvojit etické a profesionální zásady výzkumné práce.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (16.09.2023)

Základní literatura:
Babbie, E.: The Practice of Social Research. Belmont,CA, Wadsworth Publ. 2020,

Novotná, H., Špaček, O., & Jantulová, M. Š. (2019). Metody výzkumu ve společenských vědách. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Martin Hájek, Ph.D. (16.09.2023)

Podrobný sylabus je v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=15271

1. Úvod
2. Sociologická teorie a sociologický výzkum
3. Výzkumný problém, výzkumná otázka, hypotéza
4. Výzkumný design
5. Výzkumná etika
6. Vzorkování
7. Získávání dat: dotazování a odvozené formy
8. Získávání dat: pozorování a odvozené formy
9. Kvantitativní data a jejich analýza
10. Kvalitativní data a jejich analýza
11. Standardní proces kvantitativního výzkumu
12. Standardní proces kvalitativního výzkumu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html