SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Instrumental Methods - GF301
Title: Instrumentální metody
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:14/56, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 240 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Comes under: 2.úsek 2022/23-Farmacie
Co-requisite : GF300
Interchangeability : GF274
Is co-requisite for: GF313, GF302, GF314
Is pre-requisite for: GF385, GF306
Is interchangeable with: GF274
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (19.09.2022)
The aim of the subject is to provide the students with firm and sufficiently wide theoretical and methodological fundamentals for pursuing (in a rational way) instrumental analysis of inorganic and organic substances. The teaching is focused on the explanation of theoretical aspects of instrumental methods and putting the accent on problem-solving tuition. In practical training individual approach of students to solving analytical problems is required.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (19.09.2022)

Podmínkou udělení zápočtu a zkoušky z předmětu Instrumentální metody je:

Praktická cvičení

 1. Absolvování všech praktických cvičení – možnost náhrady po domluvě s vyučujícím
 2. Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení
 3. Dosažení minimálního počtu bodů z praktické části a teoretické části (průběžné testy a zápočtový test) – 2/3 z celkového počtu
 4. Náhrada případně rozbitého odměrného skla

Zkouška

 1. Zkouška z Instrumentálních metod probíhá v termínech vyhlášených ve Studijním informačním systému, začátek je vždy specifikován. Na písemnou zkoušku je nutná jednoduchá kalkulačka pro výpočet příkladů. Vyhodnocení písemného testu probíhá hned po jeho skončení, zápis výsledků a případné ústní přezkoušení provádějí zkoušející po dohodě v čase domluveném na písemné zkoušce (podle počtu studentů v daném termínu).
 2. Zkouška je společná s předmětem Analytická chemie
 3. Pro konání zkoušky jsou nutné mít zápočet z předmětů Analytická chemie i Instrumentální metody.
 4. Organizace zkoušky:

první termín – písemný test + možnost ústního přezkoušení
druhý termín – písemný test + ústní přezkoušení
třetí termín – ústní zkouška

Okruhy ke zkoušce jsou přístupné ve Studijních materiálech Studium KACH – Farmacie – Analytická chemie a Instrumentální metody a jsou společné pro oba studijní programy

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (19.09.2022)

Povinná:

 • Karlíček, Rolf, Polášek, Miroslav, Pospíšilová, Marie, Solich, Petr. Analytická chemie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2001, 281 s. ISBN 80-246-0348-9.
 • Karlíček, Rolf, Dolejšová, Jana, Polášek, Miroslav, Pospíšilová, Marie, Solich, Petr. Analytická chemie : návody do cvičení z kvalitativní anorganické a organické analýzy. Praha: Karolinum, 2000, 89 s. ISBN 80-246-0121-4.
 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie : návody do cvičení z kvantitativní analýzy. Praha: Univerzita Karlova, 1995, 163 s. ISBN 80-7184-023-8.
 • Karlíček, Rolf, Dolejšová, Jana, Polášek, Miroslav, Pospíšilová, Marie, Solich, Petr. Analytická chemie : protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvalitativní analýze. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2000, 122 s. ISBN 80-246-0160-5.

Doporučená:

 • Rücker, G. Neugebauer, M. Willems, G. G.. Instrumentelle pharmazeutische Analytik : Lehrbuch zu spektroskopischen, chromatographischen und elektrochemischen Analysenmethoden; mit 70 Tabellen. Stuttgart: Wissenschaftliche Vlg mbH, 1988, 428 s. ISBN 3-8047-1015-8.
 • Robinson, James W., Frame, Eileen M. Skelly Frame, George M.. Undergraduate instrumental analysis. New York: M. Dekker, 2005, 1079 s. ISBN 0-8247-5359-3.
 • Klouda, Pavel. Moderní analytické metody. Ostrava: Pavel Klouda, 2003, 132 s. ISBN 80-86369-07-2.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (19.09.2022)

Syllabus – Instrumental methods

Introduction to instrumental methods

 • Instrumental methods, their advantages, drawbacks, classification of instrumental methods, their application in qualitative and quantitative analysis.

Optical methods

 • Basic optical methods, interaction of radiation with particulate matter, classification of optical methods, their principles and scope, fundamentals of luminescence analysis, practical use of optical methods.

 • Spectrophotometry in UV spectral region, types of electron transfer, light absorption of organic compounds, absorption spectrum, absorption band, absorption coefficient, double-beam spectrophotometers, diode-array detector, analytical applications – identification, purity of substances, quantitative assay, calibration curve, analysis of multi-component systems.

 • Infra-red spectrophotometry, types of vibrations, characteristic vibrations of functional groups, absorption spectrum, absorption bands, instrumentation, measuring techniques, analytical applications – interpretation of IR spectra, identification, purity, structure of organic compounds.

 • Flame photometry, refractometry, polarimetry, principles, and analytical applications.

Electroanalytical methods

 • Basic electroanalytical methods, their classification and principles. Potentiometry, principles, instrumentation, selection of electrode system, ion-selective electrodes, potentiometric titrations and their evaluation, analytical applications. Conductimetry, principles, conductimetric titrations and other applications.

 • Voltammetry and polarography, principles, instrumentation, qualitative and quantitative analysis.

Radioanalytical methods

 • Basic radioanalytical methods, their classification, principles, applications.

Separation methods

 • Basic separation methods, classification according to the principle of separation. Chromatographic methods and their classification.

 • Gas chromatography, instrumentation, analytical applications.

 • Liquid chromatography in planar and packed-bed arrangement. High-performance liquid chromatography (HPLC). Thin-layer chromatography (TLC, HPTLC). Paper chromatography. Instrumentation and analytical applications.

Learning resources - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (19.09.2022)

E-learning Moodle: Instrumentální metody https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2942

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html