SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Introduction to Pharmacology and Toxicology - GB174
Title: Úvod do farmakologie a toxikologie
Guaranteed by: Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:8/0, Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: (ZB komb.3.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Comes under: 3.ročník 2023/24 LDZ kombinovaná
Pre-requisite : GB119, GB138, GB190
Is co-requisite for: GB298
Annotation - Czech
Farmakologie je vědní disciplína zabývající se terapeutickými účinky léčiv na živý organizmus, jejich mechanizmy účinku a jejich osudem v organizmu. Znalosti farmakologie jsou nezbytným základem pro farmakoterapii.Toxikologie je interdisciplinární vědní obor, který je s ohledem na roli absolventa Zdravotnické bioanalytiky Farmaceutické fakulty zaměřen na studium toxikologických aspektů chemie, ekologie a farmakologie. S experimentálními metodami jsou studenti v seminářích seznamováni pomocí videofilmů, které při demonstraci toxických účinků chemických látek na organizmus nahrazují pokusná zvířata. Základní metody biologického hodnocení jsou vybírány s ohledem na předpisy OECD. V rámci předmětu Úvod do farmakologie a toxikologie budou studenti seznámeni se základními principy farmakologie a toxikologie. Na znalosti získané v tomto předmětu mohou navázat studiem speciální farmakologie a toxikologie v rámci navazujícího magisterského studia Zdravotnické bioanalytiky, čímž studenti získají přehled v obou těchto oborech
Last update: Pávek Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (24.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Úspěšné složení dvou testů z farmakologie a toxikologie. Testy je možno opakovat 3x.

Last update: Pávek Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (24.09.2023)
Literature - Czech

Doporučená:

  • Martínková, J. et al.. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada, 2018, s. ISBN .
  • Lüllmann Heinz, Mohr Klaus, ... . Barevný atlas farmakologie. Praha: Grada, 2012, s. ISBN .
  • Curtis D. Klaassen, John B. Watkins. Casarett & Doull's essentials of toxicology. New York: McGraw-Hill Medical, 2013, s. ISBN 9780071769228.

Last update: Pávek Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (24.09.2023)
Syllabus - Czech

OBECNÁ FARMAKOLOGIE

Úvod do farmakologie (základní pojmy)

Farmakokinetika, ADME, farmakokinetické parametry

Farmakodynamika-mechanizmy účinku léčiv

Faktory určující odpověď nemocného na léčivý přípravek

Lékové interakce

OBECNÁ TOXIKOLOGIE

Úvod do toxikologie ( základní pojmy, definice jedu )

Vztahy mezi dávkou a toxicitou

Expozice

Projevy toxického účinku

Mechanizmy toxického účinku

Základní toxikokinetické principy

Terapie otrav, antidota

Last update: Pávek Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (24.09.2023)
Learning resources - Czech

elektronicé přednášky- https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KFLT/?path=%c3%bavod+do+farmakologie+a+toxikologie

Learning toxicology through open educational resources, česká verze

https://toxoer.com

Last update: Pávek Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (24.09.2023)
Teaching methods - Czech

přednášky

Last update: Pávek Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (24.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html