SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Pathology D173 - GB138
Title: Patologie
Guaranteed by: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: summer s.:oral
Hours per week, examination: summer s.:12/8, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / 30 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: (ZB, komb.2.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.
Classification: Health Care > Clinical Disciplines
Comes under: 2.ročník 2023/24 LDZ kombinovaná
Co-requisite : GB119
Pre-requisite : GB278
Is pre-requisite for: GB174
Annotation -
The aim of the course Pathology for students of the study program is to give a comprehensive picture of selected pathological conditions, which are important for the student especially with regard to laboratory diagnostics and methods. The course focuses on basic information concerning etiopathogenesis of diseases, selected topics from histopathology and significant clinical symptoms in major diseases of organ systems and tissues. The practical exercises also include microscopic anatomy of selected pathological conditions.
Last update: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Course completion requirements - Czech

Řádní posluchači:

 

ÚČAST:

- podmínkou zápočtu je 100% účast na seminářích (omluva pouze při nemoci - doložením potvrzení od  lékaře; omluva při reprezentaci školy - projednání s časovým předstihem, potvrzení účasti)

- náhrada absence vypracováním a odevzdáním seminární práce (ve stanoveném tématu a rozsahu)

 

TESTY:

- podmínkou zápočtu je napsat testy minimálně na 65 % z celkového počtu bodů

- v případě nemoci (max 2x za semestr) – dochází k přepočtu celkového počtu bodů, jiná absence nevytváří nárok na přepočet bodů, vyjma reprezentace školy (max 2x za semestr, domluva v předstihu)

- při více než dvou absencích (nemoc) je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu,

 (3 pokusy, počet vypsaných termínů 4), a to i tehdy je-li naplněn bodový limit

- při nesplnění bodového limitu je podmínkou zápočtu úspěšné absolvování zápočtového testu,

(3 pokusy, počet vypsaných termínů 4)

 

SEMINÁRNÍ PRÁCE A ÚKOLY:

- podmínkou zápočtu je rovněž odevzdání všech seminárních prací a úkolů do stanovených termínů

- seminární práce (vypracování podle stanovených kritérií na počítači ve formátu MS Word, prezentace v MS PowerPoint a odpřednesení, v případě neodpřednesení bude zadána další seminární práce)

 

Opakující posluchači:

- v případě, že student (ka) získal zápočet v předešlém studiu, jeho účast na seminářích není povinná, zápočet mu bude zapsán v zápočtovém týdnu příslušného semestru

 

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Last update: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Literature - Czech

Povinná:

 • Mačák, Jiří, Mačáková, Jana. Patologie. Praha: Grada, 2004, 347 s. ISBN 80-247-0785-3.
 • Bártová, Jarmila. Patologie pro bakaláře. Praha: Karolinum, 2004, 170 s. ISBN 80-246-0794-8.

Last update: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (30.09.2021)
Syllabus - Czech
 • Patologie nekrózy (typy) a apoptózy (mechanizmus), rozdíly mezi nekrózou a apoptozou
 • Patologie horečky a její vliv na funkce organismu, hypertermie a hypotermie, sepse
 • Etiopatogeneze nádorového bujení, klinická klasifikace a příklady
 • Histopatologická klasifikace nádorů, paraneoplastické jevy a jejich příklady
 • Vysvětlení a příklady termínů hypertrofie, atrofie, hyperplazie, metaplazie, dysplazie, trombóza, embolie, hyperemie a metastáza (patogeneze a důsledky pro organismus)
 • Patologie zánětlivé reakce, mediátory zánětu a jejich vliv na funkce organismu, patofyziologická klasifikace zánětu
 • Patologie edémů a příklady jejich výskytu u různých nemocí
 • Klasifikace, patogeneze a důsledky šokových stavů
 • Patologie stresové reakce její důsledky
 • Definice, klasifikace a patogeneze bolesti
 • Patologické formy dýchání, patologie obranných dýchacích reflexů, patologie pleurální dutiny
 • Obstrukční plicní nemoci (astma bronchiale, emfyzém, bronchiektázie, chronická bronchitis a ChOPN)
 • Restrikční plicní choroby (ARDS, atelektáza, fibróza, TBC, edém plic)
 • Bronchogenní karcinom plic, zánětlivá onemocnění plic, pneumokoniózy
 • Příčiny, patologie a důsledky aterosklerózy
 • Poruchy metabolismu lipidů, příklady a klinické důsledky
 • Příčiny a patologie ischemické choroby srdeční (angina pectoris, infarkt myokardu)
 • Příčiny, patologie rozdělení a důsledky arteriální hypertenze, plicní hypertenze (cor pulmonale)
 • Klasifikace, příčiny a důsledky poruch převodního systému srdečního
 • Rozdělení, patologie a důsledky získaných chlopňových vad srdce
 • Etiopatogeneze a důsledky srdeční insuficience (selhání „dopředu“ a „dozadu“)
 • Diabetes mellitus, příčiny, typy, přehled akutních a chronických důsledků diabetu
 • Příčiny vzniku, patologie a klinické důsledky metabolického syndromu a inzulinové rezistence
 • Glomerulopatie s nefrotickým a nefritickým obrazem (etiopatogeneze, patologie, příklady a důsledky), rozdíly mezi nefrotickým a nefritickým syndromem
 • Akutní a chronické selhání ledvin (příčiny, patologie, rozdíly a důsledky)
 • Poruchy acidobazické rovnováhy, rozdělení a vliv na funkce organismu
 • Žaludeční a střevní dyspepsie (klasifikace a příklady onemocnění)
 • Onemocnění jícnu a žaludku (gastritidy, vředová choroba, karcinom)
 • Zánětlivá a nádorová onemocnění tenkého střeva a tlustého střeva (akutní enteritis, Crohnova choroba, ulcerózní kolitis, celiakie, kolorektální karcinom, hemeroidy)
 • Onemocnění žlučníku, pankreatu (akutní a chronická pankreatitida) a peritonea (peritonitida)
 • Ikterus, ascites, portální hypertenze, příčíny, projevy a patofyziologické vysvětlení
 • Onemocnění jater (insuficience, encefalopatie, cirhóza, steatóza, Wilsonova choroba, hepatitídy)
 • Patologie a důsledky poruch výživy a metabolizmu (anorexie, malnutrice, bulimie, obezita)
 • Patogeneze a příklady endokrinních poruch hypothalamu a hypofýzy
 • Etiopatogeneze a patologie endokrinních poruch štítné žlázy a příštítných tělísek (hypo a hyperfunkce, struma)
 • Etiopatogeneze a patologie poruch nadledvin I (Addisonova choroba, Cushingova nemoc a syndrom)
 • Etiopatogeneze a patologie poruch nadledvin II (hypoaldosteronismus, sekundární a terciární hypofunkce kůry nadledvin, primární a sekundární hyperaldosteronismus)
 • Neurologická onemocnění CNS (patologie epilepsie, Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci)
 • Demyelinizační a autoimunní onemocnění CNS (RSM, encephalomyelitis, myastenia gravis), ALS
 • Klasifikace a příčiny anémii I (kompenzační mechanismy tkáňové hypoxie, anémie sideropenická a megaloblastová)
 • Klasifikace a příčiny anémií II (anémie ze zvýšených ztrát, polycytémie)
 • Poruchy hemokoagulace (krvácivé stavy, diseminovaná intravaskulární koagulace, tromboembolické choroby), poruchy primární hemostázy (poruchy trombocytů, vaskulopatie)
 • Onemocnění bílé krevní složky (choroby hematopoetické kmenové buňky, reaktivní změny bílých krvinek, leukémie, zhoubné lymfoproliferativní choroby, paraproteinémie, myelofibróza)
 • Patologie mužského reprodukčního systému (hyperplazie prostaty, karcinom prostaty, infertilita)
 • Karcinomy prsu a děložního čípku, vulvovaginitidy (příčiny, rizikové faktory, klinická manifestace)
 • Poruchy homeostázy sodíku, draslíku  a vápníku

Praktická cvičení

 

Regresivní změny (nekróza, atrofie, dystrofie), apoptóza

Mikroskopická anatomie – nekrózy, atrofie

 

Zánět, a místní oběhové poruchy

Mikroskopická anatomie – zánět, ischemie, hyperemie

 

Patofyziologie krevního srážení. Patofyziologie erytrocytů.

Mikroskopická anatomie – trombózy

 

ArytmieSrdeční selhání

 

Etiopatogeneze aterosklerózy. Ischemická choroba srdce. Patofyziologie poruch tlaku

krve.

Mikroskopická anatomie – stádia aterogeneze

 

Autoimunitní onemocnění. Patologie myo-skeletálního systém

 

Patologie GIT.

Mikroskopická anatomie – žaludku, tenkého a tlustého střeva

 

Diabetes Mellitus, Metabolický syndrom.

 

Patologie plic a dýchacích cest.

Mikroskopická anatomie – plicní edém, nemoci plic

 

 

Patologie vylučovacího systému. Poruchy acidobazické rovnováhy

Mikroskopická anatomie – glomerulonefritidy

 

Patologie endokrinních regulací. Poruchy systému renin-angiotenzin aldosteron.

 

Patologie centrálního a vegetativního nervového systému.

Last update: Nachtigal Petr, prof. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Learning resources - Czech
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html