SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Basic Biochemistry - GB190
Title: Základy biochemie
Guaranteed by: Department of Biochemical Sciences (16-16160)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:written
Hours per week, examination: winter s.:16/12, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Level:  
Explanation: (ZB komb.2.r.)
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Comes under: 2.ročník 2023/24 LDZ kombinovaná
Co-requisite : GB119
Pre-requisite : GB292
Is co-requisite for: GB119, GB313, GB168, GB169
Is pre-requisite for: GB281, GB174, GB297
Annotation - Czech
Biochemie je věda o molekulární podstatě života. Zabývá se chemickými složkami, chemickými reakcemi a jejich vzájemnými regulacemi v buňkách i celých organismech. V Základech biochemie získají studenti základní biochemické znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro studium dalších biochemických disciplín. Témata: proteiny, enzymy, základy enzymologie a enzymové kinetiky, metabolismus sacharidů, metabolismus lipidů, metabolismus aminokyselin, citrátový cyklus a dýchací řetězec, transport živin a regulace metabolismu živin, membránové lipidy, steroidy, porfyriny, nukleotidy, mezibuněčná signalizace, hormony, neurotransmitery, metabolismus xenobiotik.
Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Course completion requirements - Czech

Splnění podmínek zápočtu a složení zkoušky.

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Literature - Czech

Povinná:

 • Ledvina a kol.. Biochemie pro studující medicíny. Praha: Karolinum, 2009, s. ISBN .

Doporučená:

 • Skálová a kol.. Základní metabolické dráhy v buňce. Praha: Karolinum, 2014, s. ISBN .

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Syllabus - Czech

Přednášky

 • Aminokyseliny a proteiny (struktura, vlastnosti)

 • Enzymy (klasifikace, význam, kofaktory, katalýza, kinetika, principy regulace)

 • Základy termodynamiky biologických systémů, úvod do metabolismu

 • Transportní mechanismy a kompartmentace (transport živin v organismu, transport látek přes membrány, význam kompartmentace)

 • Citrátový cyklus a jeho regulace (enzymy a reakce, propojení metabolických cest)

 • Dýchací řetězec a oxidační fosforylace

 • Metabolismus cukrů a jeho regulace (glykolýza, glukoneogeneze, pentosový cyklus, vzájemné přeměny monosacharidů, oligosacharidy, glykoproteiny, syntéza a štěpení glykogenu)

 • Metabolismus lipidů a jeho regulace (štěpení a syntéza mastných kyselin, metabolismus triacylglycerolů, metabolismus složených lipidů, metabolismus steroidů, metabolismus ketolátek)

 • Metabolismus aminokyselin a jeho regulace (obecné reakce aminokyselin, močovinový cyklus, degradační cesty aminokyselin, aminokyseliny jako prekurzory biologicky aktivních látek)

 • Vzájemné přeměny živin a jejich regulace

 • Metabolismus nukleotidů (syntéza a odbourávání purinových a pyrimidinových bazí, syntéza ribonukleotidů a deoxyribonukleotidů,využití nukleotidů)

 • Metabolismus porfyrinů (syntéza a odbourávání hemu, žlučová barviva)

 • Mezibuněčná signalizace (endokrinní, parakrinní a autokrinní signály, mechanismus přenosu informace, typy receptorů, druzí poslové)

 • Metabolismus eikosanoidů

 • Základy xenobiochemie (význam, reakce, enzymy, transportní systémy, faktory ovlivňující metabolismus xenobiotik)

  

Semináře

  • Průběžné opakování učiva probraného na přednáškách

  • Základní výpočty v biochemické laboratoři (koncentrace, navážka, ředění, rychlost enzymové reakce, aktivita enzymů)

 Ukončení předmětu: zápočet a zkouška

 

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Entry requirements - Czech

žádné

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Learning resources - Czech

studijní materiály: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/Ostatni/?path=studijn%c3%ad+opory+zbio+kombi&page=3

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Teaching methods - Czech

Přednášky a semináře.

Ukončení předmětu zápočtem a zkouškou.

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
Requirements to the exam - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast na seminářích a splnění zápočtového testu. K úspěšnému zvládnutí zkoušky jsou požadovány znalosti v rozsahu vymezeném přednáškami a povinnou literaturou.

Last update: Skálová Lenka, prof. RNDr., Ph.D. (19.09.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html