SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
English Grammar: Morphology II - AAU230042
Title in English: Anglická mluvnice: morfologie II
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AAA130042
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=998
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Pre-requisite : AAA230041
Interchangeability : AAA130042
Is pre-requisite for: AAU230187
Is interchangeable with: AAA230042
Annotation -
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (28.06.2019)
The second part of functional morphology dealing with the grammatical categories of word classes. Description of the verb starts from the formal, semantic and syntactic classification of verbs. Description of lexical verbs presents respective verbal categories. Next the remaining word classes are covered: pronouns, adjectives, adverbs, prepositions and conjunctions. The goal of the concomitant seminar is to deepen and apply the theoretical knowledge presented in the lecture.

Students are entitled to one re-sit.
Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (28.06.2019)

Podmínkou získání zápočtu je prezence na seminářích, úspěšné absolvování dílčích testů během semestru a závěrečného testu a odevzdání odpovídající seminární práce.

 

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

 

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literature -
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (28.06.2019)

Essential literature:

 • Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2007.
 • Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2006.
 • Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.
 • Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.
 • Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.


Supplementary literature:

 • Bauer, L., Lieber, R., Plag, I. The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford: University Press, 2015.
 • Biber, D. et al. Longman Grammar Spoken and Written English, Harlow: Longman, 1999.
 • Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.
 • Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.
 • Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.
 • Leech, G. A Glossary of English Grammar, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
 • Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.
 • Römer, U.  Progressives, Patterns, Pedagogy,  Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2005.
Teaching methods -
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (28.06.2019)

lecture; seminar

Syllabus -
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (28.06.2019)

1. Syntactic and semantic characteristics of the verb (transitivity, dynamic and telic properties). Grammatical categories of the verb - Voice (formation and uses of the passive).

2. Grammatical categories of the verb - Mood (verb forms expressing mood, uses of mood).

3. Nonfinite verb forms - gerund, participle, infinitive. Forms and functions. Secondary predications.

4. Grammatical categories of the verb - Tense. Simple and progressive forms. Expressing the present and simultaneity.

5. Grammatical categories of the verb - Tense. Expressing the past and anteriority.

6. Grammatical categories of the verb - Tense. Expressing the future and posteriority.

7. Pronouns and their classes. Personal pronouns. Case in pronouns. Deictic, generic, anaphoric reference.

8. Possessive pronouns, dependent and independent. Syntactic functgion and type of reference.

9. Demonstrative pronouns. Relative pronouns. Interrogative pronouns.

10. Indefinitie pronouns. Types of qunatifiers and their reference.

11. The adjective. Comparison. Attributive and predicative adjectives.

12. The adverb. Formation and comparison of adverbs.

13. Prepositions, simple and complex. Meaning of prepositions. Prepositional constructions. Conjunctions, simple and complex.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html