Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Studie parametrů lineární tělesné proporcionality u dívek ve věku 11 - 14 let 2007/2008 2007/2008 diplomová práce NANTR doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 23.01.2008 23.01.2008 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Poruchy funkce štítné žlázy v dětském věku. 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 30.06.2009 30.06.2009 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Intrauterinní růstová retardace (IUGR / SGA) - příčiny, klinický obraz, důsledky 2012/2013 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 02.10.2012 02.10.2012 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Rozdíly v růstových parametrech u dětí SGA / IUGR a pacientů s deficitem růstového hormonu na léčbě rekombinantním růstovým hormonem 2013/2014 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 30.10.2013 27.11.2013 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vztah mezi tělesným složením a motorickou výkonností u dětí předškolního věku 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 16.11.2017 30.11.2017 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Úroveň motorického vývoja v kontexte fyzickej aktivity dieťaťa 2018/2019 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 14.11.2018 28.11.2018 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Poruchy mineralizace kostí u vybraných patologických stavů v dětském věku 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 15.10.2012 21.11.2012 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Studie parametrů lineární tělesné proporcionality u chlapců ve věku 11-14 let 2007/2008 2008/2009 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 23.01.2008 01.05.2008 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Hypokinetické trendy u současných dětí a jejich následky 2008/2009 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 03.04.2009 10.04.2009 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vliv zvýšené hladiny kortikoidů na růst a kostní tkáň dítěte 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 10.11.2014 08.12.2014 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Výživa, tělesné složení a motorický vývoj českých dětí v mateřských školách 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 19.11.2014 02.12.2014 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Hlavové parametry u dětí s ADHD syndromem. 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 23.11.2010 23.11.2010 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Studium polymorfizmů v genech souvisejících s hypotalamickou regulací příjmu potravy. 2009/2010 disertační práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 23.03.2010 23.03.2010 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Somatický profil současných českých dětí v předškolním věku se zaměřením na parametry hlavy 2015/2016 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 11.11.2015 18.11.2015 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Poruchy mineralizace kostí u vybraných patologických stavů v dětském věku 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 23.08.2013 23.08.2013 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Somatické koreláty úrovně motorického vývoje u dětí předškolního věku 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 04.11.2016 14.11.2016 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vztah úspěšnosti redukční terapie dětské obezity k vybraným genetickým polymorfizmům. 2008/2009 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 14.12.2008 05.04.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vliv polohování na vývoj dítěte v kojeneckém věku. 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 17.10.2011 17.10.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Stravovací návyky a pohybový režim současných českých dětí a adolescentů ve věku 11 - 13 let 2013/2014 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 31.10.2013 27.11.2013 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vliv zvýšené hladiny kortikoidů na růst a kostní tkáň dítěte 2014/2015 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 16.09.2015 16.09.2015 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Sekulární změny lineární proporcionality českých předškolních dětí 2015/2016 2017/2018 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 11.11.2015 18.11.2015 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Pozitiva a rizika vakcinace u dětí 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 24.09.2015 24.09.2015 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Studie parametrů lineární tělesné proporcionality u chlapců ve věku 6 - 10 let 2007/2008 2007/2008 diplomová práce NANTR doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 23.01.2008 23.01.2008 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Somatické parametry ve vztahu fenotyp x genotyp u pacientů s koronárními stenty 2005/2006 2005/2006 diplomová práce BI2 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 03.05.2006 03.05.2006 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Hmotnostní proporcionalita a tělesné složení u současných českých předškolních dětí 2015/2016 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. Mgr. Martina Janebová 11.11.2015 18.11.2015 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vztah úspěšnosti redukční terapie obézních dětí k jejich osobní a rodinné anamnéze. 2009/2010 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 30.11.2009 05.01.2010 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS) - nové poznatky 2012/2013 2013/2014 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 21.05.2013 21.05.2013 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Monitoring motorických schopností ve vztahu k tělesnému vývoji u současných předškolních dětí 2012/2013 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 15.10.2012 21.11.2012 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Postižení psychomotorického vývoje u dětí s dětskou mozkovou obrnou, možnosti terapeutické intervence 2016/2017 2017/2018 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 04.11.2016 23.11.2016 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Ovlivnění motorických schopností a tělesného vývoje u prepubertálních dětí cílenou pohybovou aktivitou. 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 02.11.2011 02.11.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vliv estrogenizace na somatický profil českých mužů - pilotní studie 2016/2017 disertační práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 10.10.2016 10.10.2016 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Kvantifikace rozdílů v osifikaci pásem ruky metodou TW3 u pacientů s hypotyreózou - možnost diagnostického využití 2011/2012 2012/2013 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 20.10.2011 20.10.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Fenotypově-genotypová a klinicko-epidemiologicá studie pacientů s dilatací ascendentní aorty. 2009/2010 disertační práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 23.03.2010 23.03.2010 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Současné možnosti léčby rekombinantním růstovým hormonem v dětském věku 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 10.10.2012 10.10.2012 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Hodnocení autolytické degradace vybraných proteinů centrální nervové soustavy za využití imunohistochemických metod detekce 2008/2009 2008/2009 diplomová práce NANTR doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 01.11.2007 18.03.2009 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Auxologické aspekty pacientů s kongenitální adrenální hyperplázií. 2009/2010 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 05.01.2010 13.01.2010 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Antropologický profil dětí s diagnózou ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). 2009/2010 2011/2012 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 30.11.2009 05.01.2010 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Stanovení biologického věku u dětských pacientů s poruchou růstu a vývoje - validita metod kostního věku a růstového věku. 2005/2006 2005/2006 diplomová práce BI2 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 23.03.2006 23.03.2006 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Růst dětí po alogenní transplantaci kmenových krvetvorných buněk 2011/2012 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 02.11.2011 02.11.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vývoj držení těla, proporcí hrudníku a nožní klenby u současných předškolních dětí 2018/2019 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 21.11.2018 03.01.2019 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Latentní forma obezity v předškolním věku, sekulární změny v tělesném složení 2016/2017 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 04.11.2016 14.11.2016 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Studium parametrů lineární tělesné proporcionality u dívek ve věku 6 - 10 let 2007/2008 2007/2008 diplomová práce NANTR doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 23.01.2008 23.01.2008 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vývoj tělesných segmentů u prepubertálních a pubertálních chlapců 2008/2009 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 14.12.2008 16.08.2010 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Poruchy autistického spektra a nové přístupy v jejich léčbě 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 17.10.2013 27.11.2013 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Intersexuálne rozdiely v markroch adipozity u súčasnych českých detí vo veku 11 - 15 rokov 2011/2012 2013/2014 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 29.11.2011 29.11.2011 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Hmotnostně-výšková proporcionalita a distribuce podkožního tuku u dětí v předškolním věku 2012/2013 2014/2015 diplomová práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 11.10.2012 21.11.2012 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Příčiny a důsledky chybné fixace základních pohybových stereotypů 2014/2015 2014/2015 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. Mgr. Martina Janebová 13.11.2014 08.12.2014 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
detail Vliv stresových faktorů na růst a vývoj dítěte 2014/2015 2015/2016 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. skrytý 11.11.2014 08.12.2014 Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110) PřF
Výsledky 1-48 z 48 1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK