Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 284)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Jan František Hruška "Arcichod po meči a po přeslici" 2018/2019 disertační práce XHU doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Současná sakrální architektura a prostory (sebetranscendence v dějinném kontextu 2018/2019 disertační práce XT2 doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Italské vlivy na sochařství vrcholného baroka v Čechách 2018/2019 disertační práce XUU PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Raně novověké urbáře jako pragmatické písemnosti a jejich funkce v kultuře a v každodenním životě venkovské společnosti 2018/2019 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Sakrální zlatnictví dlouhé 19. století. Podíl architektů na nové podobě předmětů užité povahy 2018/2019 disertační práce XUU PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Českolovenské užité umění a národní styl 2018/2019 disertační práce XUU PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail In Maniera Fiamminga. Figurální kabinetní malba v českých zemích 2018/2019 disertační práce XUU doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Architekt a stavitel Matěj Blecha 2018/2019 disertační práce XUU PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Církev umírající. Hledání interpretačního klíče k postavení křesťansktví v postmoderní Evropě 2018/2019 disertační práce XT2 doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Židovské umění mezi Petrohradem, Moskvou a Vitebskem (poslední třetina 19. století až do roku 1922) 2018/2019 disertační práce XUU PhDr. Milan Pech, Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Jan Nepomuk Hejčl, kritický životopis 2018/2019 disertační práce XHU doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Koncept hrdinství jako odraz hodntových principů společnosti 2018/2019 disertační práce XHU doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Město a vsi - k hospodářským a sociálním vztahům 2018/2019 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Armáda, vojenská správa a patrimonium v barokních Čechách 2018/2019 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Historický vývoj patronátního práva v českých zemích a možnosti jeho využití v současnosti 2018/2019 disertační práce XT2 prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) KTF
detail Unity and Diversity in Cortinth. An Early Christian Dispute over the significance of Idol Food 2018/2019 disertační práce XT2 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Volby biskupů v Římské říši v období mezi 10. a 13. stoletím 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Architektonická kresba jako médium. Způsoby architektonického projektování ve střední Evropě a přilehlém okolí v období renesance a baroka 2017/2018 disertační práce Mgr. Ing. Daniela Lunger Štěrbová, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Čest jejich památce! Osudy pomníků 1. světové války v českém vnitrozemí a pohraničí 2017/2018 disertační práce XHU PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.   08.10.2018 Ne Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Kult svaté Ludmily od osvícenství do 1. světové války 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Zbožnost a víra Karla IV. 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Inspirační zdroje orientalismů v české architektuře 19. století ve středoevropském kontextu 2017/2018 disertační práce PhDr. Miroslav Šmied, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Vývoj a pojetí figury na manýristických kobercích v České republice 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Cíl: Měsíc! (vesmírné závody mezi SSSR a USA v letech 1957-1969 a jejich projevy v soudobém českém umění) 2017/2018 disertační práce XHU PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Akce Ř a majetkoprávní postavení ženských řeholí od 50. let 20. století z pohledu Náboženské matice 2017/2018 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail "Homo deformis". Fascinace deformovanou podobou lidského těla v českém prostředí mezi léty 1526-1620 2017/2018 disertační práce XUU doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Panství Horšovský Týn za Trauttmansdorfů (1623-1848) 2017/2018 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Postavení ženy v raném novověku – obyčejný život Zuzany Černínové 2017/2018 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Mecenát patronů Jednoty bratrské v období raného novověku 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Eschatologický význam Ježíšova zmrtvýchvstání 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail VARIARUM DELINEATIONUM ET PLERERUM PAULI PAGANI ET ALIORUM. Kresby Paola Paganiho a umělců z jeho okruhu v albech Vědecké knihovny v Olomouci 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Ikonografie sv. Františka Xaverského v 17. a 18. století. Specifika ikonografického znázornění v Českých zemích 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Katedrála sv. Víta v Praze: Liturgie, symbolika a architektonická imitace ve středověkých Čechách 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 03.10.2017 03.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Čest jejich památce! Osudy pomníků 1. světové války v českém vnitrozemí a pohraničí 2017/2018 disertační práce XHU PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.   08.10.2018 Ne Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Jan Jeníšek z Újezda a jeho registra z let 1539-1561 (edice pramene) 2017/2018 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Stredoeurópsky trh s umenim v kontexte vzostopu amerického zberateľstva na prelome 19. a 20. storočí 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 03.10.2017 03.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Kresťanské výtvarné umenie v diele Dariny Gladišovej a Karla Rechlíka. Vnútorná dynamika křesťanského výtvarného diela. 2017/2018 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE) KTF
detail Zbožnost a víra Karla IV. 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.   02.10.2017 Ne Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail České slunce: Barokní monstrance v pražské Loretě 2017/2018 disertační práce PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Čest jejich památce! Osudy pomníků 1. světové války v českém vnitrozemí a pohraničí 2017/2018 disertační práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.   02.10.2017 Ne Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Čest jejich památce! Osudy pomníků 1. světové války v českém vnitrozemí a pohraničí 2017/2018 disertační práce XHU PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. skrytý 30.10.2017 30.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Bonaventura Bouše OFM 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Umění rytířského řádu johanitů ve střední Evropě v době středověku 2016/2017 disertační práce XUU prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Josef Doubrava (1852-1921) 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Pojetí církve ve středověku v učebnicích dějepisu 2016/2017 disertační práce PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Odpovědnost za vzdálené bližní. Antropologické, sociálně-etické a spirituální předpoklady 2016/2017 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE) KTF
detail Fenomén sexuálního zneužívání dětí a reakce na něj v duchovním životě 2016/2017 disertační práce doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) KTF
detail Poňatie církvi ako katolickej v diele Waltera Kaspera 2016/2017 disertační práce prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE) KTF
detail Kulty uhorských svätcov z 11. storočia 2016/2017 disertační práce prof. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. Mgr. Bc. Peter Bučko 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Česká kongregace sester dominikánek od roku 1889 do součanosti 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
Výsledky 1-50 z 233 1 2 3 4 5 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK