Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Čest jejich památce! Osudy pomníků 1. světové války českém vnitrozemí a pohraničí 2017/2018 disertační práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Volby biskupů v Římské říši v období mezi 10. a 13. stoletím 2017/2018 disertační práce prof. doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Architektonická kresba jako médium. Způsoby architektonického projektování ve střední Evropě a přilehlém okolí v období renesance a baroka 2017/2018 disertační práce Mgr. Ing. Daniela Štěrbová, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail "Homo deformis". Fascinace deformovanou podobou lidského těla v českém prostředí mezi léty 1526-1620 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Panství Horšovský Týn za Trauttmansdorfů (1623-1848) 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Cíl: Měsíc! (vesmírné závody mezi SSSR a USA v letech 1957-1969 a jejich projevy v soudobém českém umění) 2017/2018 disertační práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Eschatologický význam Ježíšova zmrtvýchvstání 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra biblických věd (26-KBV) KTF
detail Mecenát patronů Jednoty bratrské v období raného novověku 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail VARIARUM DELINEATIONUM ET PLERERUM PAULI PAGANI ET ALIORUM. Kresby Paola Paganiho a umělců z jeho okruhu v albech Vědecké knihovny v Olomouci 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Ikonografie sv. Františka Xaverského v 17. a 18. století. Specifika ikonografického znázornění v Českých zemích 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Inspirační zdroje orientalismů v české architektuře 19. století ve středoevropském kontextu 2017/2018 disertační práce Mgr. Miroslav Šmied, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Kult svaté Ludmily od osvícenství do 1. světové války 2017/2018 disertační práce prof. doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Katedrála sv. Víta v Praze: Liturgie, symbolika a architektonická imitace ve středověkých Čechách 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 03.10.2017 03.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Akce Ř a majetkoprávní postavení ženských řeholí od 50. let 20. století z pohledu Náboženské matice 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Kresťanské výtvarné umenie v diele Dariny Gladišovej a Karla Rechlíka. Vnútorná dynamika křesťanského výtvarného diela. 2017/2018 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Stredoeurópsky trh s umenim v kontexte vzostopu amerického zberateľstva na prelome 19. a 20. storočí 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 03.10.2017 03.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Zbožnost a víra Karla IV. 2017/2018 disertační práce prof. doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail České slunce: Barokní monstrance v pražské Loretě 2017/2018 disertační práce PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Vývoj a pojetí figury na manýristických kobercích v České republice 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Zbožnost a víra Karla IV. 2017/2018 disertační práce prof. doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D.   02.10.2017 Ne Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Postavení ženy v raném novověku – obyčejný život Zuzany Černínové 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Jan Jeníšek z Újezda a jeho registra z let 1539-1561 (edice pramene) 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Restaurování a konzervace středověkých architektonických památek v období přísného a pozdního historismu v českých zemích 2016/2017 disertační práce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Pojetí církve ve středověku v učebnicích dějepisu 2016/2017 disertační práce PhDr. Eva Doležalová, Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Fenomén sexuálního zneužívání dětí a reakce na něj v duchovním životě 2016/2017 disertační práce doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) KTF
detail Poňatie církvi ako katolickej v diele Waltera Kaspera 2016/2017 disertační práce prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Bonaventura Bouše OFM 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Česká kongregace sester dominikánek od roku 1889 do součanosti 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Umění rytířského řádu johanitů ve střední Evropě v době středověku 2016/2017 disertační práce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Odpovědnost za vzdálené bližní. Antropologické, sociálně-etické a spirituální předpoklady 2016/2017 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Obraz Svaté země v pozdně antických a raně středověkých latinských pramenech 2016/2017 disertační práce prof. doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Balet Národního divadla v Praze ve společenském kontextu 20. století 2016/2017 disertační práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Duchovní obraz křesťana v nauce sv. Dorothea z Gazy 2016/2017 disertační práce doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Habsburská rodová větev arcivévody Karla Štěpána. Polští Habsburkoví mezi "divokým východem" a monarchií 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Formování kánonu českého moderního umění 2016/2017 disertační práce PhDr. Milan Pech, Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Kulty uhorských svätcov z 11. storočia 2016/2017 disertační práce prof. doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. Mgr. Bc. Peter Bučko 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Josef Doubrava (1852-1921) 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Teologie kultu světců katolické církve. Pohled na osobnosti současnosti 2015/2016 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Přítomnost a vliv zásadních evropských idejí v kosmologii George Lemaitra 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail P. František Šilhan SJ 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail In omnibus gratias agite. Eucharistie a život ve světle prefací papeže Vigilia 2015/2016 disertační práce doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. skrytý 25.09.2015 30.09.2015 Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) KTF
detail Christologie v kázáních na svátky Páně od svatého Tomáše z Villanovy 2015/2016 disertační práce prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Katedra fundamentální a dogmatické teologie (26-KST) KTF
detail Dějiny kláštera Na Slovanech v době husitské a poděbradské 2015/2016 disertační práce prof. doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Analýza specifických rysů spirituality řádu Německých rytířů 2015/2016 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Ad memoriam iustitiae: Motivy spravedlnosti, soudu a milosti v proměnách společnosti 16. a 17. století v českých zemích 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Dílo Karla Weinbrennera v kontextu architektury pozdního historismu 2015/2016 disertační práce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Francesco Terzio a jeho ilustrace pro čtvrté vydání Bible české Jiřího Melantricha z Aventina 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Touha v liturgickém slavení podle Lacosteho 2015/2016 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Svatovítský opěrný systém v kontextu evropské gotické architektury 2015/2016 disertační práce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
Výsledky 1-50 z 214 1 2 3 4 5 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK