Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Seznam prací
  
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Teologická estetika v životě a díle Josepha Ratzingera - Benedikta XVI. 2019/2020 disertační práce XT2 prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST) KTF
detail Augustinův spis De sermone domini in monte v kontextu patristické exegeze Kázání na hoře a na rovině 2019/2020 disertační práce XT2 doc. David Vopřada, Dr. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST) KTF
detail Obrazy v obrazech - typologie, původ, symbolika a percepce v českém umění 17. a 18. století 2019/2020 disertační práce XUU-2018 prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Svatojánský písňový repertoár a jeho tematické akcenty 2019/2020 disertační práce XHU-2018 doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Universalita, či dobová výlučnost? – Druhý život vybraných českých dramat původně reagujících na totalitní ohrožení 2019/2020 disertační práce XHU-2018 doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Příprava na manželství jako "quasi" katechumenát, na základě apoštolské exhortace Amoris Laetia 2019/2020 disertační práce XT2 PhDr. Mgr. Radek Tichý, Ph.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) KTF
detail Mystika Vtěleného Slova u Jana od Kříže a její formační potenciál 2019/2020 disertační práce XT2 ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST) KTF
detail Duchovní a liturgická hudba v Čechách a na Moravě po liturgické reformě II. vatikánského koncilu 2019/2020 disertační práce XT2 PhDr. Mgr. Radek Tichý, Ph.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) KTF
detail Pôsobenie krstnej milosti u neofytov žijúcich v kanonicky neregulárnych manželských zväzkoch 2019/2020 disertační práce XT2 Tomáš Mohelník, Th.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST) KTF
detail Teologicko-etická reflexe firemního in-house lobbingu v českém stavitelství 2019/2020 disertační práce XT2 ThLic. Petr Štica, Th.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST) KTF
detail Methods of biblical interpretation in the Epistle to the Hebrews as a way of searching for the prophetic witness to Jesus in the Old Testament texts 2019/2020 disertační práce XT2 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Křesťanská a antická témata ve výzdobě kostela San Sigismondo v Cremoně v kontextu analogických realizací lombardských kostelů 1. poloviny 16. století 2019/2020 disertační práce XUU-2018 prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Otázka datování kanonických evangelií 2019/2020 disertační práce XT2 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Mezi imitací a asimilací. Mechanismus přenosu vlivů z italských malířských dílen do prostředí zemí Koruny české na příkladu kresby 2019/2020 disertační práce XUU-2018 doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 20.09.2019 20.09.2019 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Noetická modlitba v duchovním životě svatého Jozafáta Kunceviče 2018/2019 disertační práce XT2 doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 27.09.2019 27.09.2019 Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST) KTF
detail Současná sakrální architektura a prostory (sebetranscendence v dějinném kontextu 2018/2019 disertační práce XT2 prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Jan Nepomuk Hejčl, kritický životopis 2018/2019 disertační práce XHU prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Židovské umění mezi Petrohradem, Moskvou a Vitebskem (poslední třetina 19. století až do roku 1922) 2018/2019 disertační práce XUU PhDr. Milan Pech, Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Architekt a stavitel Matěj Blecha 2018/2019 disertační práce XUU PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Historický vývoj patronátního práva v českých zemích a možnosti jeho využití v současnosti 2018/2019 disertační práce XT2 JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) KTF
detail Církev umírající. Hledání interpretačního klíče k postavení křesťansktví v postmoderní Evropě 2018/2019 disertační práce XT2 prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Armáda, vojenská správa a patrimonium v barokních Čechách 2018/2019 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 20.09.2018 25.09.2019 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Jan František Hruška "Arcichod po meči a po přeslici" 2018/2019 disertační práce XHU doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Unity and Diversity in Cortinth. An Early Christian Dispute over the significance of Idol Food 2018/2019 disertační práce XT2 doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV) KTF
detail Italské vlivy na sochařství vrcholného baroka v Čechách 2018/2019 disertační práce XUU PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Raně novověké urbáře jako pragmatické písemnosti a jejich funkce v kultuře a v každodenním životě venkovské společnosti 2018/2019 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Sakrální zlatnictví dlouhé 19. století. Podíl architektů na nové podobě předmětů užité povahy 2018/2019 disertační práce XUU doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Koncept hrdinství jako odraz hodntových principů společnosti 2018/2019 disertační práce XHU prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Českolovenské užité umění a národní styl 2018/2019 disertační práce XUU PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail In Maniera Fiamminga. Figurální kabinetní malba v českých zemích 2018/2019 disertační práce XUU doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Město a vsi - k hospodářským a sociálním vztahům 2018/2019 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 20.09.2018 20.09.2018 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Zbožnost a víra Karla IV. 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Zbožnost a víra Karla IV. 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.   02.10.2017 Ne Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Jan Jeníšek z Újezda a jeho registra z let 1539-1561 (edice pramene) 2017/2018 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Kresťanské výtvarné umenie v diele Dariny Gladišovej a Karla Rechlíka. Vnútorná dynamika křesťanského výtvarného diela. 2017/2018 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE) KTF
detail České slunce: Barokní monstrance v pražské Loretě 2017/2018 disertační práce PhDr. Mgr. Marek Pučalík, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Čest jejich památce! Osudy pomníků 1. světové války v českém vnitrozemí a pohraničí 2017/2018 disertační práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.   02.10.2017 Ne Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Vývoj a pojetí figury na manýristických kobercích v České republice 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Katedrála sv. Víta v Praze: Liturgie, symbolika a architektonická imitace ve středověkých Čechách 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 03.10.2017 03.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Cíl: Měsíc! (vesmírné závody mezi SSSR a USA v letech 1957-1969 a jejich projevy v soudobém českém umění) 2017/2018 disertační práce XHU PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Akce Ř a majetkoprávní postavení ženských řeholí od 50. let 20. století z pohledu Náboženské matice 2017/2018 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail "Homo deformis". Fascinace deformovanou podobou lidského těla v českém prostředí mezi léty 1526-1620 2017/2018 disertační práce XUU doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Kult svaté Ludmily od osvícenství do 1. světové války 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
detail Panství Horšovský Týn za Trauttmansdorfů (1623-1848) 2017/2018 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Postavení ženy v raném novověku – obyčejný život Zuzany Černínové 2017/2018 disertační práce XHU prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Mecenát patronů Jednoty bratrské v období raného novověku 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail VARIARUM DELINEATIONUM ET PLERERUM PAULI PAGANI ET ALIORUM. Kresby Paola Paganiho a umělců z jeho okruhu v albech Vědecké knihovny v Olomouci 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Ikonografie sv. Františka Xaverského v 17. a 18. století. Specifika ikonografického znázornění v Českých zemích 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Stredoeurópsky trh s umenim v kontexte vzostopu amerického zberateľstva na prelome 19. a 20. storočí 2017/2018 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 03.10.2017 03.10.2017 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Volby biskupů v Římské říši v období mezi 10. a 13. stoletím 2017/2018 disertační práce prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. skrytý 02.10.2017 02.10.2017 Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD) KTF
Výsledky 1-50 z 249 1 2 3 4 5 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK