Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 263)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Obraz Svaté země v pozdně antických a raně středověkých latinských pramenech 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Poňatie církvi ako katolickej v diele Waltera Kaspera 2016/2017 disertační práce prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Odpovědnost za vzdálené bližní. Antropologické, sociálně-etické a spirituální předpoklady 2016/2017 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Umění rytířského řádu johanitů ve střední Evropě v době středověku 2016/2017 disertační práce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Pojetí církve ve středověku v učebnicích dějepisu 2016/2017 disertační práce PhDr. Mgr. Eva Doležalová, Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Balet Národního divadla v Praze ve společenském kontextu 20. století 2016/2017 disertační práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Fenomén sexuálního zneužívání dětí a reakce na něj v duchovním životě 2016/2017 disertační práce doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) KTF
detail Duchovní obraz křesťana v nauce sv. Dorothea z Gazy 2016/2017 disertační práce doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Restaurování a konzervace středověkých architektonických památek v období přísného a pozdního historismu v českých zemích 2016/2017 disertační práce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Česká kongregace sester dominikánek od roku 1889 do součanosti 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Formování kánonu českého moderního umění 2016/2017 disertační práce PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Habsburská rodová větev arcivévody Karla Štěpána. Polští Habsburkoví mezi "divokým východem" a monarchií 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Josef Doubrava (1852-1921) 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Kulty uhorských svätcov z 11. storočia 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. Mgr. Bc. Peter Bučko 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Bonaventura Bouše OFM 2016/2017 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 27.09.2016 27.09.2016 Katedra církevních dějin a patrologie (26-KCD) KTF
detail Christologie v kázáních na svátky Páně od svatého Tomáše z Villanovy 2015/2016 disertační práce prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Katedra fundamentální a dogmatické teologie (26-KST) KTF
detail In omnibus gratias agite. Eucharistie a život ve světle prefací papeže Vigilia 2015/2016 disertační práce doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. skrytý 25.09.2015 30.09.2015 Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) KTF
detail Obraz víry a církve v československém filmu v letech 1948-1968 2015/2016 disertační práce PhDr. Mgr. Eva Doležalová, Ph.D. skrytý 18.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Znalecké přístupy ke sbírce holandského malířství Vlastislava Zátky a její verifikace 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail "Čest versus bezectnost" Fenomén cti prizmatem pramenů církevní a městské provenience v letech 1620-1720 2015/2016 disertační práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. skrytý 18.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail P. František Šilhan SJ 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Duchovní proměny osobnosti Edvarda Beneše 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Rozvoj kultu sv. Jana Nepomuckého do svatořečení 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Teologie kultu světců katolické církve. Pohled na osobnosti současnosti 2015/2016 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Svatovítský opěrný systém v kontextu evropské gotické architektury 2015/2016 disertační práce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Proměny měšťanské zbožnosti v českých zemích pozdního středověku 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Dějiny kláštera Na Slovanech v době husitské a poděbradské 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Přítomnost a vliv zásadních evropských idejí v kosmologii George Lemaitra 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Matěj Procházka (1811-1889). Život a dílo. 2015/2016 disertační práce prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Katedra fundamentální a dogmatické teologie (26-KST) KTF
detail Touha v liturgickém slavení podle Lacosteho 2015/2016 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Francesco Terzio a jeho ilustrace pro čtvrté vydání Bible české Jiřího Melantricha z Aventina 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Nástěnná malba a sgrafito stranou mocenských center v rámci 16. a počátku 17. století (náměty a inspirační zdroje) 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Dílo Karla Weinbrennera v kontextu architektury pozdního historismu 2015/2016 disertační práce prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Problematika umění ve veřejném prostoru v době normalizace na příkladu pražského metra 2015/2016 disertační práce PhDr. Bc. Milan Pech, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Šlechtické fundace na Podřipsku v období baroka 2015/2016 disertační práce PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Ad memoriam iustitiae: Motivy spravedlnosti, soudu a milosti v proměnách společnosti 16. a 17. století v českých zemích 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Vztah Svatého stolce a Francie v 1. polovině 20. století 2015/2016 disertační práce doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Analýza specifických rysů spirituality řádu Německých rytířů 2015/2016 disertační práce doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. skrytý 17.09.2015 30.09.2015 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Objednavatelé figurálních světeckých plastik na Moravě v druhé polovině a přelomu 19. století (z produkce blanenských železáren) 2014/2015 disertační práce XHU doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 03.11.2014 03.11.2014 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Bedřich Vašek a "křesťanská sociologie" v kontextu vývoje teologické sociální nauky první poloviny 20. století 2014/2015 disertační práce XT doc. PhDr. Libor Ovečka, Dr. skrytý 15.10.2014 15.10.2014 Katedra teologické etiky a spirituální teologie (26-KTE) KTF
detail Untergrundkirche und geheime Weihen. Eine kirchenrechtliche Untersuchung der Situation in der Tschechoslowakei 1948-1989 2014/2015 disertační práce XT prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc. skrytý 15.10.2014 15.10.2014 Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO) KTF
detail Korespondence Vlastislava Zátky ke sbírce holandského malířství 2014/2015 disertační práce XHU prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. skrytý 03.11.2014 03.11.2014 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Jazyk moderní apologie u C. S. Lewise 2014/2015 disertační práce prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. skrytý 09.12.2014 09.12.2014 Katedra fundamentální a dogmatické teologie (26-KST) KTF
detail P. Aleš Vojtěch Zlámal OFM (1924-2002), český františkán ve 20. století 2014/2015 disertační práce XHU doc. PhDr. Tomáš Petráček, Th.D., Ph.D. skrytý 03.11.2014 03.11.2014 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Bohemikální hagiografie v 17. století 2013/2014 disertační práce XHU doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. skrytý 12.11.2013 12.11.2013 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Erb českých králů 2013/2014 disertační práce XUU prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. skrytý 10.10.2013 11.11.2013 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Vývoj a proměny české katolické liturgiky v české liturgické literatuře (1752) 1780-1962 a (1616) 1841-1962 2013/2014 2015/2016 disertační práce XT prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. skrytý 15.11.2013 15.11.2013 Katedra fundamentální a dogmatické teologie (26-KST) KTF
detail Aspects of artistic training and patronage in Bohemia in the second half ot the 17th century. The case of Christian Schröder (1655-1702) 2013/2014 disertační práce XUU doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. skrytý 11.11.2013 11.11.2013 Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU) KTF
detail Český katolický exil prizmatem časopisu Nový život 2013/2014 disertační práce XT prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. skrytý 10.10.2013 18.10.2013 Katedra fundamentální a dogmatické teologie (26-KST) KTF
Výsledky 1-50 z 192 1 2 3 4 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK