Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 278)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Matematické modelování silných pohybů půdy pro vybrané zemětřesení 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. RNDr. František Gallovič, Ph.D.   15.04.2015 Ne Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Studium stárnutí vodivých polymerů 2016/2017 bakalářská práce FOF RNDr. Jan Prokeš, CSc.   04.10.2013 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Polynomiální rekonstrukce 2015/2016 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Směry příchodu kosmického záření 2017/2018 bakalářská práce FOF RNDr. Dr. Dalibor Nosek   04.10.2017 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium precipitačních procesů ve slitině na bázi Al-Sc. 2011/2012 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Bohumil Smola, CSc.   01.10.2011 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Ruzne pristupy k rozkladu tensorovych soucinu representaci Lieovych algeber 2016/2017 diplomová práce MSTR doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.   25.04.2007 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Podmíněnost lineárních soustav v metodách konečných prvků vyšších řádů 2015/2016 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail NMR spektroskopie plazmových polymerů 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   12.06.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Symplekticke Killingovy spinory 2015/2016 diplomová práce MSTR doc. RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.   25.09.2007 Ne Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Nanokompozitní vrstvy pro biolékařské aplikace 2017/2018 bakalářská práce FOF doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.   26.09.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Řešení CSP s podporou MCTS 2009/2010 diplomová práce I RNDr. Jan Hric   18.10.2007 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Numerické řešení diferenciálních rovnic s aplikacemi ve finanční matematice 2015/2016 diplomová práce MNVM doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.   01.10.2012 Ne Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Výpočetní modely procesů probíhajících ve fotosyntetickém reakčním centru 2016/2017 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. skrytý 04.03.2015 20.09.2017 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Studium homogenity elektrických parametrů organických vodivých materiálů v průběhu stárnutí 2009/2010 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium dielektrického chování kapalně-krystalických materiálů 2009/2010 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium dynamického chování a interakcí během teplotně indukované fázové separace v polymerních roztocích 2013/2014 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Interakce komplexů přechodných kovů v bioorganickém prostředí; kombinované kvantově-chemické a molekulově-mechanické výpočetní studie. 2017/2018 disertační práce F4, 4F4, 4F4A prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc.   04.03.2015 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Nelineární spektroskopie jednotlivých molekulárních agregátů 2009/2010 diplomová práce FBCHF, FOOE, FTF doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.   06.10.2008 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Generování plánovacích modelů 2017/2018 diplomová práce IUI, IUIA prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.   09.11.2008 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Studium srážek protonů a těžkých iontů na LHC 2008/2009 disertační práce 4F9 doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.   21.04.2009 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Cílené přemisťování fragmentů molekuly vody po povrchu křemíku Si(100) 2×1 pomocí hrotu STM 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Simulace energetických a úhlových charakteristik detektoru iontů slunečního větru 2010/2011 bakalářská práce FAF, FOF doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Vývoj ohřevu pro termoprogramované uvolňování plynu z objemu malých vzorků 2016/2017 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Ladislav Peksa, CSc.   15.05.2014 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium modelových systémů kov/oxid metodou RHEED a metodami elektronových spektroskopií 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium interakce atomů thallia s povrchem křemíku pomocí řádkovací tunelové mikroskopie (STM) 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium morfologie a transportu náboje v kompozitních vrstvách 2009/2010 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.   08.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Generace a studium výbojového plazmatu v proudícím prostředí 2009/2010 diplomová práce FPIP doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.   27.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Software pro zpracování dat z Langmuirovy a dvojité sondy 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.   27.07.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Velké urychlovače částic 2009/2010 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.   10.09.2009 Ne Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Částicové kompozity - simulace vztahu napětí a deformace pomocí metody konečných prvků 2009/2010 diplomová práce FKSM Ján Šomvársky, CSc.   14.09.2009 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Řešené úlohy z mechaniky 2009/2010 bakalářská práce FMUZV, FOF RNDr. Dana Mandíková, CSc.   17.09.2009 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Transport and optical properties of CdTe/CdZnTe single crystals 2009/2010 2014/2015 disertační práce 4F6 doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 29.09.2009 13.10.2009 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Výzkum vnímání grafů provedený pomocí oční kamery 2009/2010 bakalářská práce FMUZV RNDr. Martina Kekule, Ph.D.   30.09.2009 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Otevřené problémy teorie kontinuí 2012/2013 diplomová práce MA, MSTR doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.   01.05.2012 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Laplaceova a inverzní Laplaceova transformace 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Karel Najzar, CSc. skrytý 01.10.2009 01.10.2009 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Analytické přístupy v elektromagnetické teorii difrakčních mřížek 2009/2010 bakalářská práce FOF RNDr. Roman Antoš, Ph.D.   01.10.2009 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Podmíněná nezávislost pro binární náhodné veličiny 2018/2019 diplomová práce MPMSE RNDr. Milan Studený, DrSc.   05.10.2009 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Bayesovsý přístup k registraci digitálních obrazů 2009/2010 diplomová práce I Lubomír Soukup   09.10.2009 Ne Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Studium reaktivity katalytických materiálů pro palivové články 2010/2011 bakalářská práce FAF, FOF RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.   09.10.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium interakce dvou křemenných oscilátorů v kvantové kapalině 2009/2010 diplomová práce FKSM prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.   14.10.2009 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Měření a regulace nízkých teplot v normálním a supratekutém heliu 2009/2010 projekt F doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc.   14.10.2009 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Makroskopický model detektoru náboje prachových zrnek 2009/2010 projekt FAF, FOF doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.   23.10.2009 Ne Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium termomechanických a elektrických vlastností polymerních elektrolytických membrán 2010/2011 diplomová práce FKML doc. RNDr. Ivan Krakovský, CSc.   22.02.2010 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Computational Study of Organometallic Interactions with Models of DNA/RNA and Proteins Using Tools of Quantum Chemistry and Molecular Mechanics. 2013/2014 2016/2017 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. skrytý 28.02.2013 27.09.2013 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Spektroskopie jaderné magnetické rezonance v molekulárních magnetech 2010/2011 disertační práce 4F3 prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.   05.03.2010 Ne Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Nanostruktury pro plasmoniku 2009/2010 disertační práce 4F13 prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.   07.03.2010 Ne Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Intrakce optických vln s plasmonickými rezonancemi v metalických nanostrukturách 2009/2010 disertační práce 4F6 prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.   07.03.2010 Ne Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV) MFF
detail Termodynamické vlastnosti vybraných keramik 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.   16.03.2010 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Analýza měrného tepla intermetalických sloučenin v nízkoteplotním oboru 2010/2011 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc.   16.03.2010 Ne Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Konstrukce a odhady chyb speciálních typů kvadraturních formulí 2010/2011 disertační práce 4M6 doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc. skrytý 12.04.2010 16.12.2010 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
Výsledky 1-50 z 17753 1 2 3 4 5 ... 356 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK