Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Comparison of scan patterns in dynamic tasks
Název práce v češtině: Comparison of scan patterns in dynamic tasks
Název v anglickém jazyce: Comparison of scan patterns in dynamic tasks
Klíčová slova: eye movements, Multiple Object Tracking, group comparison, scan patterns, neural networks
Klíčová slova anglicky: eye movements, Multiple Object Tracking, group comparison, scan patterns, neural networks
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2012
Datum zadání: 26.09.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.12.2012
Datum a čas obhajoby: 19.09.2017 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2017
Oponenti: Marcus Nyström
  RNDr. Milan Paluš, DrSc.
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK