velikost textu

Oddělení zahraničních styků

UK » FSV » Děkanát » Oddělení zahraničních styků

Vedení

vedoucí: Mgr. Michaela Rudinská

Funkce a agendy

referent Podpory internacionalizace: Mgr. Michaela Rudinská
referent Fondu mobility: Mgr. Michaela Rudinská
referent Fondu mobility: Bc. Marie Stanovská
referent Podpory internacionalizace: Bc. Marie Stanovská

Organizační struktura