velikost textu

Katedra chemické fyziky a optiky

UK » MFF » SEKCEF » KChFO

Vedení

vedoucí: prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
zástupce vedoucího: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Markéta Křížová
tajemník: RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.