velikost textu

Kancelář děkana

UK » PedF » Děkanát » Kancelář děkana

Vedení

asistentka kanceláře děkana: Mgr. Veronika Ledecká
koordinátor spisové služby: Bc. Igor Červený
správce spisovny: Bc. Jolana Svobodová