velikost textu

Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D.

Pedagogická fakulta

vedoucí (Katedra české literatury Pedagogické fakulty)
kontaktní osoba pro studenty se speciálními potřebami (Katedra české literatury Pedagogické fakulty)
tajemník (Katedra české literatury Pedagogické fakulty)
adresa
R424, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
e-mail
lukas.neumann@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 170 l. 170