velikost textu

Bc. Žaneta Floriánová

Matematicko-fyzikální fakulta

tajemnice (Knihovna fakulty Matematicko-fyzikální fakulty)
koordinátorka evidence identifikátorů (Knihovna fakulty Matematicko-fyzikální fakulty)
zástupkyně koordinátora open access (Knihovna fakulty Matematicko-fyzikální fakulty)
zástupkyně koordinátora evidence výsledků (Knihovna fakulty Matematicko-fyzikální fakulty)
e-mail
zaneta.florianova@matfyz.cuni.cz
telefon
+420 951 551 258
zaměstnání