velikost textu

Katedra matematické analýzy

UK » MFF » MS » KMA

Vedení

vedoucí: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
zástupce vedoucího: doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Helena Pištěková
tajemník: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc.

Organizační struktura