velikost textu

Mgr. Jaromír Chlapec

Ústav výpočetní techniky

3. lékařská fakulta

referent programu Primus (Věda a výzkum)
referent projektů z podpory SVV (Věda a výzkum)
referent projektů OP (Věda a výzkum)
referent rozvojových projektů (Věda a výzkum)
referent interních projektů z prostředků OP (Věda a výzkum)
koordinátor evidence projektů (Věda a výzkum)
referent českých projektů (Věda a výzkum)
referent programu UNCE (Věda a výzkum)
vedoucí oddělení administrativy vědy a výzkumu (Věda a výzkum)
zástupce koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti (Věda a výzkum)
referent smluvního výzkumu (Věda a výzkum)
referent účasti ve VVI (Věda a výzkum)
referent zahraničních projektů (Věda a výzkum)
vedoucí oddělení personálního a mzdového (Personální)
e-mail
jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz
telefon
+420 267 102 260, +420 267 102 232 (Personální), +420 267 102 229 (Věda a výzkum)
místnost
Budova A » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 239
Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, Česká republika
(Věda a výzkum)