text size

Human Resources

UK » 3.LF » Děkanát » Personální

Contacts

Address: Ruská 2411/87, 100 00 Praha, okres Praha (hlavní město), Czech Republic
Email: personalni@lf3.cuni.cz
Phone: +420 267 102 231 [i], +420 267 102 232 [i]

Management

head: Mgr. Jaromír Chlapec

Description

Oddělení personální a mzdové zabezpečuje činnost 3. LF UK zejména tím, že: - zajišťuje pracovněprávní vztahy a mzdové záležitosti zaměstnanců od vzniku až po skončení pracovního poměru, včetně prací konaných mimo pracovní poměr - zajišťuje organizačně výběrové řízení na místa akademických pracovníků - zajišťuje agendu daně z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění - zajišťuje plnění dílčích úkolů v oblasti BOZP - připravuje, shromažďuje a zpracovává statistické údaje - zpracovává návrhy interních předpisů a kolektivní smlouvy v personální a mzdové oblasti