velikost textu

Grantové a zahraniční oddělení

UK » LFHK » DĚKAN » Granty, zahraniční vztahy

Kontakty

Adresa: Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové, Česká republika
Email: granty@lfhk.cuni.cz, international@lfhk.cuni.cz, opvvv@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 816 136

Vedení

vedoucí: Ing. Eva Macourková

Funkce a agendy

referent Podpory internacionalizace: Ing. Eva Macourková
referent Fondu mobility: Ing. Eva Macourková
referent interních projektů z prostředků OP: Ing. Eva Macourková
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Ing. Eva Macourková

Organizační struktura

  • Ing. Eva Macourková - vedoucí, referent Podpory internacionalizace, referent Fondu mobility, referent interních projektů z prostředků OP a koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti