text size

Legal Division

UK » PřF » DEK » PRA

Management

head Právního oddělení: Mgr. Pavel Toušek
deputy head - právník: Mgr. Ondřej Švarc

Funkce a agendy

secretary - mateřská dovolená: Ing. Petra Kůrková
secretary - agenda smluv: Monika Sedláčková