velikost textu

Právní odbor

UK » PřF » DEK » PRA

Vedení

vedoucí Právního oddělení: Mgr. Pavel Toušek
zástupce vedoucího - právník: Mgr. Ondřej Švarc

Funkce a agendy

sekretářka - mateřská dovolená: Ing. Petra Kůrková
sekretářka - agenda smluv: Monika Sedláčková