velikost textu

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » SK

Kontakty

Adresa: Kateřinská 32, 128 01 Praha 2, Česká republika
Email: stom1@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 963 191

Sídlo

Kateřinská 32, 128 01 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
zástupce přednosty: MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Blanka Knákalová