velikost textu

MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph.D.

1. lékařská fakulta

zástupce přednosty (SK)
zástupce koordinátora administrace studentské mobility Erasmus (Sekretariát 1. lékařské fakulty)
koordinátor administrace studentské mobility Erasmus+ (Sekretariát 1. lékařské fakulty)
e-mail
karel.klima@lf1.cuni.cz (SK)
telefon
+420 224 962 729 (SK)
zaměstnání

Univerzita Karlova