text size

Department of Accreditation and Benchmarking in Education

UK » PedF » DO/D » Akreditace

Management

fakultní koordinátorka pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D.