text size

Research Support Department

UK » PřF » Děkanát » ODR » Research Support Department

Contacts

Address: 3. patro, místnost č. 343, Albertov 6, 102 00 Praha 2, Czech Republic
Email: opv@natur.cuni.cz, publikacni.cinnost@natur.cuni.cz [i], openscience@natur.cuni.cz [i]
Phone: +420 221 951 591
Fax: +420 221 951 962

Office hours

Monday to Friday: 9.00 – 13.00

Registered office

Albertov 6, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Management

head: RNDr. Vladimír Zbranek

Funkce a agendy

deputy coordinator for the register of outputs: Bc. Radka Lukášová
open access coordinator: Bc. Radka Lukášová
deputy coordinator for the evaluation of research: Bc. Radka Lukášová
deputy coordinator for the register of identifiers: Bc. Radka Lukášová
coordinator for the register of identifiers: RNDr. Vladimír Zbranek
coordinator for the register of outputs: RNDr. Vladimír Zbranek
coordinator for the evaluation of research: RNDr. Vladimír Zbranek
referentka: Bc. Nicole Bradfordová

Description

Oddělení podpory vědy (OPV) zabezpečuje veškerou administrativu spojenou s vědeckou a výzkumnou činností a její podporu na úrovni fakulty. Podílí se na aktivitách spojených s rozvojem fakulty, koordinuje činnost fakultních knihoven, zajišťuje přístup k elektronickým informačním zdrojům. Výsledky vědy a výzkumu pomáhá dále aplikovat do praxe.

Hlavní činnosti oddělení:

  • Agenda EIZ (elektronické informační zdroje)
  • Agenda vědecké rady fakulty
  • Agenda výkazování tvůrčí a publikační činnosti, OBD / RIV, personální identifikátory
  • Open Science, Open Access
  • Habilitační řízení a řízení jmenování profesorem
  • Koordinace činnosti a metodické vedení fakultních knihoven...