velikost textu

RNDr. Vladimír Zbranek

Přírodovědecká fakulta

vedoucí (Oddělení podpory vědy Přírodovědecké fakulty)
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti (Oddělení podpory vědy Přírodovědecké fakulty)
koordinátor evidence identifikátorů (Oddělení podpory vědy Přírodovědecké fakulty)
koordinátor evidence výsledků (Oddělení podpory vědy Přírodovědecké fakulty)
e-mail
zbranek@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 591 (Oddě…), +420 221 951 262 (Kate…)
místnost
Albertov 6 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 343
Albertov 2038/6, 128 00 Praha, Česká republika
(Oddě…),
Hlavova 8 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 356
Hlavova 2030/8, 128 00 Praha, Česká republika
(Kate…)