velikost textu

Ing. Anděla Michálková

Matematicko-fyzikální fakulta

zástupkyně koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti (Věda a zahraniční)
email
michalkova@dekanat.mff.cuni.cz