text size

International Office

UK » PF » Děkanát » ZO

Management

head: JUDr. David Kohout, Ph.D.
deputy head: Mgr. Eleni Dimelisová

Funkce a agendy

officer for Mobility fund: Mgr. Eleni Dimelisová
officer for Internationalization support: Mgr. Eleni Dimelisová
Staff mobility ERASMUS+ officer: Mgr. Eleni Dimelisová
Staff mobility ERASMUS+ officer: JUDr. David Kohout, Ph.D.
officer for Mobility fund: JUDr. David Kohout, Ph.D.
officer for Internationalization support: JUDr. David Kohout, Ph.D.
Staff mobility ERASMUS+ officer: Martina Škvorová
officer for Internationalization support: Martina Škvorová
officer for Mobility fund: Martina Škvorová
officer for Internationalization support: Sára Sojková
officer for Mobility fund: Sára Sojková
officer for Mobility fund: Bc. Gabriela Vernerová
officer for Internationalization support: Bc. Gabriela Vernerová
Staff mobility ERASMUS+ officer: Bc. Gabriela Vernerová