velikost textu

Zahraniční oddělení

UK » PF » Děkanát » ZO

Vedení

vedoucí: JUDr. David Kohout, Ph.D.
zástupkyně vedoucího: Mgr. Eleni Dimelisová

Funkce a agendy

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Eleni Dimelisová
referentka Podpory internacionalizace: Mgr. Eleni Dimelisová
referentka Fondu mobility: Mgr. Eleni Dimelisová
referent Podpory internacionalizace: JUDr. David Kohout, Ph.D.
referent Fondu mobility: JUDr. David Kohout, Ph.D.
fakultní referent pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: JUDr. David Kohout, Ph.D.
referentka Fondu mobility: Sára Sojková
referentka Podpory internacionalizace: Sára Sojková
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Martina Škvorová
referentka Podpory internacionalizace: Martina Škvorová
referentka Fondu mobility: Martina Škvorová
referentka Fondu mobility: Bc. Gabriela Vernerová
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Bc. Gabriela Vernerová
referentka Podpory internacionalizace: Bc. Gabriela Vernerová