velikost textu

Akademický senát

UK » FaF HK » Samosprávné orgány » AS

Vedení

předseda: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
místopředsedkyně: Hana Janovcová
místopředsedkyně: doc. PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.