velikost textu

doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

zástupkyně vedoucího (KACH)
email
sklenarova@faf.cuni.cz
telefon
+420 495 067 453 (KACH)
Oboroví garanti (Farmaceutická analýza (D; 5206V018; 4 roky; FaF HK; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Pharmaceutical Analysis (D; 5206V018; 5206V018; 4 years; FaF HK; en; P,K; 1branch))