velikost textu

Zahraniční oddělení

UK » PřF » DEK » ODR » ZAO

Vedení

vedoucí: Mgr. Pavla Pousková

Funkce a agendy

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Ing. Hedvika Lang Páleníková
koordinátorka evidence zam. mobility: Ing. Hedvika Lang Páleníková
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Kateřina Lapiszová
referentka Fondu mobility: Mgr. Kateřina Lapiszová
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Mgr. Pavla Pousková
koordinátorka evidence zam. mobility: Mgr. Pavla Pousková
referentka Fondu mobility: Mgr. Pavla Pousková
koordinátorka - fakultní koordinátor Erasmus: Ing. Hedvika Lang Páleníková