velikost textu

Mgr. Kateřina Lapiszová

Přírodovědecká fakulta

referentka Podpory internacionalizace (Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty)
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+ (Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty)
sekretářka (Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty)
referentka Fondu mobility (Zahraniční oddělení Přírodovědecké fakulty)
e-mail
katerina.lapiszova@natur.cuni.cz (ZAO)
telefon
+420 221 951 937 (ZAO)
místnost
Albertov 6 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 312
Albertov 2038/6, 128 00 Praha, Česká republika
(ZAO)
zaměstnání
Zahraniční oddělení (Aktivity související s 4EU+, Erasmus zaměstnanecká mobilita, Erasmus aktivity – kreditová mobilita, kooperativní partnerství, BIP, Fond mobility, POINT, Mobilita v rámci meziuniverzitních smluv, Refundace MŠMT)