text size

RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D.

Faculty of Science

Address
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Albertov 6, 128 43 Praha 2, Czech Republic (KSGRR)
e-mail
kamila.klingorova@natur.cuni.cz (KSGRR)
telephone
+420 221 951 382 (KSGRR)
room
Albertov 6 » 3rd floor » 223C
Albertov 2038/6, 128 00 Praha, Czech Republic
(KSGRR)