text size

doc. MUDr. Vlasta Dostálová, Ph.D.

Faculty of Medicine in Hradec Králové

e-mail
dostv1aa@lfhk.cuni.cz, vlasta.dostalova@fnhk.cz (KARIM)
telephone
+420 495 833 328 (KARIM), +420 495 832 612 (KARIM)