text size

Ing. Kateřina Muchková

Osobní kontakty

phone
+420 733 605 414 (osobní)

Computer Science Centre

adresa
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Czech Republic
email
katerina.kadlecova@ruk.cuni.cz
phone
+420 224 491 364
místnost
Petrská 3 » 3rd floor » 3np
Petrská 1180/3, 110 00 Praha 1, Czech Republic