velikost textu

doc. MUDr. Lukáš Školoudík, Ph.D.

Lékařská fakulta v Hradci Králové

zástupce přednosty pro vědu a výzkum (ORL)
e-mail
skoloudikl@lfhk.cuni.cz, lukas.skoloudik@fnhk.cz (ORL)
telefon
+420 495 832 263 (ORL)