velikost textu

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

Filozofická fakulta

vedoucí (Katedra sociální práce Filozofické fakulty)
OBD (Katedra sociální práce Filozofické fakulty)
RIV (Katedra sociální práce Filozofické fakulty)
Přijímací řízení garant příjímacího řízení (Katedra sociální práce Filozofické fakulty)
adresa
Katedra sociální práce FF UK, Na Příkopě 584/29, 110 00 Praha 1, Česká republika (SOCP)
e-mail
katerina.samalova@ff.cuni.cz (SOCP)
telefon
+420 221 619 943 (SOCP)
místnost
Na Příkopě 29 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » NP401a
Na Příkopě 584/29, Praha 1, Česká republika
(SOCP)

Fakulta humanitních studií