velikost textu

Centrum pro experimentální biomodely 1. LF UK

UK » 1.LF » Účelová zařízení » CEB

Kontakty

Adresa: U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2, Česká republika
Email: ceb@lf1.cuni.cz
Telefon: +420 224 965 815

Sídlo

U Nemocnice 5, 128 53 Praha 2, Česká republika

Vedení

přednosta: Mgr. Viktor Sýkora

Funkce a agendy

sekretářka: Václava Janovská