velikost textu

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty v ÚVN » Interna

Kontakty

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, Česká republika
Email: daniela.kaminova@uvn.cz
Telefon: +420 973 203 097
Fax: +420 973 203 073

Sídlo

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6, Česká republika

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
zástupkyně přednosty: MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Daniela Kamínová