velikost textu

Ústav klinické biochemie a hematologie

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Ú » SpolPracFN » ÚKBH

Kontakty

Telefon: +420 377 104 234

Sídlo

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Česká republika

Vedení

přednosta: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
zástupce přednosty: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Petra Bystřická